Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017

~ To όνειρό του ήταν να πάει στο 'Αγιον Όρος... Δεν μπόρεσε όμως ποτέ να πάει...

Φωτογραφία του φανούρης μοσκιού.
To όνειρό του ήταν να πάει 
στο 'Αγιον Όρος...
Δεν μπόρεσε όμως ποτέ να πάει...

Μια φορά είδε σε ενύπνιο ότι ανέβαινε ένα όρος όπου ήταν φτιαγμένο λέει από τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο δρόμο της ζωής του , και τους βοηθούσε ...
'Οσο βοηθούσε ανθρώπους , τόσο ψηλότερα ανέβαινε στο 'Ορος ...
Στην κορυφή ήταν ο Δεσπότης Χριστός...
Αυτό ήταν το 'Αγιον 'Ορος του ...
Το 'Αγιον 'Ορος που φτιάχνει ο κάθε χριστιανός με τις άγιες πράξεις του , καθημερινώς...
Ελεύθερη απόδοση.
'Αγιος Ιωάννης ο Ρώσσος.
Δημοσίευση σχολίου
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...